Termostat grzejnikowy a oszczędności

Termostat grzejnikowy połączony jest z automatycznym systemem kotła, który pozwala na utrzymywanie określonej temperatury w pomieszczeniach. Użytkownik nastawia odpowiednią temperaturę na termostacie, który steruje ilością przepływającej do grzejnika ciepłej wody. Dzięki temu steruje on ilością dostarczanego przez grzejnik ciepła do pomieszczenia, a co za tym idzie energii potrzebnej na jego ogrzanie. Nowoczesne termostaty mają możliwość mierzenia temperatury w różnych punktach pokoju, pozwalają również na zaprogramowanie jej w zależności od pory dnia czy dnia tygodnia.