Jakie materiały budowlane są proekologiczne?

Materiały budowlane przyjazne środowisku naturalnemu to takie materiały, które pozwalają na ich recykling i powtórne wykorzystanie po rozbiórce domu. Dzięki temu nie powstają odpady budowlane, które można tylko składować tworząc wysypiska takich odpadów, ale zostają one w sposób bezpieczny wykorzystane ponownie.

O tym czy materiały budowlane są przyjazne dla środowiska świadczy również ich sposób ich produkcji. Niestety obecnie niewiele mówi się o tym, w jaki sposób wytwarzane są materiały budowlane, stąd trudno ocenić ile zużyto na ich produkcję energii czy wody. Chcąc sięgać po materiały budowlane, których proces produkcji z pewnością przebiegał zgodnie z ekologicznymi normami, warto sięgać po materiały o niskim stopniu przetworzenia. Dzięki temu mamy pewność, że ich produkcja nie pochłonęła wiele energii. Do takich materiałów można zaliczyć drewno, silikaty i beton komórkowy biały, czyli piaskowy.

Sięgając po drewno również warto zastanowić się nad jego rodzaje, wśród najbardziej ekologicznych rozwiązań warto wymienić tutaj te rodzaje drewna, które rosną w miarę szybko dzięki czemu w łatwy sposób można odnowić kształt drzewostanu. Drewno spełniające te kryteria to bambus. Również inne wykorzystywane w budownictwie materiały łatwo odnawialne będą proekologiczne, a więc materiały takie jak wełna, bawełna, korek.

W przypadku materiałów przyjaznych środowisku istotne znaczenie ma również ich trwałość, im materiał trwalszy tym rzadziej trzeba go wymieniać, a tym samym nie ma potrzeby korzystania z naturalnych zasobów środowiska.