Uprawnienia inspektora nadzoru

 

Każdy inwestor rozpoczynający budowę może uznać, iż niezbędny przy niej jest inspektor nadzoru. Wrocław jako jedno z większych miast w Polsce jest pełen fachowców. Inspektorzy nadzoru z firmy http://hoska.pl , mieszczącej się we Wrocławiu dokładają wszelkich starań do wywiązywania się z powierzanych im zadań.

 

 

Jakimi uprawnieniami dysponują inspektorzy nadzoru?
Inspektor nadzoru ma prawo wydawać polecenia kierownikowi budowy, jednak wszystkie jego działania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Eksperci z Wrocławia zgodnie twierdzą, iż wpisy dotyczą najczęściej usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób oraz badań, przedstawiania ekspertyz powiązanych z pracami czy okazania dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów i urządzeń technicznych. Inspektorzy nadzoru we Wrocławiu są upoważnieni do wstępu na plac budowy, na teren zakładu pracy, bądź na teren obiektu budowlanego.

 

 

Czynności kontrolne przeprowadza się przy obecności:

  • inwestora,
  • kierownika budowy,
  • kierownika zakładu pracy 
  • wyznaczonego pracownika.

 

Na polecenie inspektora nadzoru kierownik budowy musi także wprowadzić wskazane poprawki jeżeli podjęte działania są niezgodne z projektem lub pozwoleniem na budowę.

 

Inspektor nadzoru na budowie jest niezwykle ważny przy oddaniu budowy.
Inspektor nadzoru na budowie jest niezwykle ważny.

 

Inspektor nadzoru może ponadto:

  • wydać nakaz rozbiórki obiektu uznanego za samowolę budowlaną,
  • nakładać kary za niezgodne z projektem wykonywanie robót budowlanych,
  • wydawać nakaz opróżnienia obiektu grożącego zawaleniem.