Jak zminimalizować ubytki ciepła w pomieszczeniach

Jak pokazują obliczenia naukowców i specjalistów znaczna część ubytków ciepła w domach związana jest z nieszczelnymi oknami, dlatego chcąc oszczędzać energię potrzebną na ogrzanie domu warto zadbać o prawidłowe uszczelnienie okien.

Samoprzylepne uszczelki z pianki gumowej lub poliuretanowej

Jest to metoda używana w razie konieczności uszczelnienia okna, taśma powinna mieć odpowiedni przekrój, następnie należy ją pociąć na odpowiedniej długości kawałki i przykleić do ościeżnicy od narożnika do narożnika, tak by skrzydło okna po zamknięciu dociskało do uszczelki.